Verwarmingsinstallatie

Voor Heijmans Huizen B.V. realiseert Schoonderbeek een (bijna) geheel vernieuwd sportcomplex.

Het bouwtraject gebeurt in zorgvuldig uitgedachte fasen, zodat de voetballers zo min mogelijk overlast ervaren.

Zo worden er tijdelijke kleedkamers gerealiseerd en kunnen de fans nog steeds een hapje en drankje halen in de noodbar.

Tijdens deze verbouwing zal Schoonderbeek de technische ruimte zodanig moderniseren dat er 77 douches worden voorzien van warmwater en dat 6,5 kilometer vloerverwarmingsbuis wordt verwarmd.

De werkzaamheden voor Schoonderbeek bestaan uit;

  • Verwarmingsinstallatie
  • Waterinstallatie
  • Gasinstallatie
  • Rioleringsinstallatie
  • Hemelwaterafvoeren
  • Mechanische ventilatie

fdgdfgfdgdgdf